ראובן שבת על "בובת האשבול" מאזנים, כרך פט גליון 4 אוגוסט 2015