פרופ הלפרין - מאמר על השיר "עת השיר"  (מתוך: בובת האשבול) פורסם ב"גג " גיליון 36 2015