מתוך מאזנים, כרך פ"ה, גיליון 5: פרופ' אביבית לוי על "להעיר את האנזימים":