Default  |  English  |  
בובת האשבול - הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014  |  מדברי אנשי ספרות ומבקרי הספרות  |  בובת האשבול  |  שירת השחרור - אלבום שירים  |  
דף הבית >> רשימת נושאי הרצאות
רשימת נושאי הרצאות          
 
                    נושאי ההרצאות של המשוררת, ד"ר חלי אברהם-איתן
 
 
       על שירתהּ
 1. חבלי לידה של השיר (קרן עין כחולה, עקד, 2000)
 2. החוויה הנשית בתשתית השירה (בוקר ירוק, ספרית-פועלים, 1997, קרן עין כחולה, עקד, 2000, נופי הבית, כרמל, 2003, מעלית אל הים, עתון77, 2005).
 3. השפה הפיגורטיבית כראי לחוויות התשתית. (בוקר ירוק, ספרית-פועלים, 1997, קרן עין כחולה, עקד, 2000, נופי הבית, כרמל, 2003, מעלית אל הים, עתון77, 2005).
 4. ילדות ונעורים בראי השירה (בוקר ירוק, ספרית-פועלים, 1997, נופי הבית, כרמל, 2003).
 5. אהבה וזוגיות בראי השירה (בוקר ירוק, ספרית-פועלים, 1997, קרן עין כחולה, עקד, 2000, נופי הבית, כרמל, 2003, מעלית אל הים, עתון77, 2005).
על שירה ופרוזה:

 1. זהות חצויה בספרות השואה.
 2. דיוקן האישה בראי הסיפורת והשירה המודרנית והפוסט-מודרנית.
 3. שירת המשוררת רחל (בלובשטיין) – דמויות תנ"כיות בשירתה.
 4. שירת המשוררת רחל (בלובשטיין) – הקול הנשי.
 5. שירת המשוררת רחל (בלובשטיין) – אושר ודוי.
 6. בין שתי התרבויות: מערב ומזרח בשירה ובפרוזה משנות החמישים ואילך.
 7. כאב השורשים הכפולים בשירתם של משוררים יוצאי ארצות האסלאם משנות החמישים והששים ובני הדור השני לכפולי השרשים.
 8. דיוקן האם והאב בשירת משוררים על רקע שנות העלייה הגדולה ממזרח וממערב.
 9. יסודות פילוסופיים בשירה האמונית המודרנית והפוסט-מודרנית
 10. קונפליקטים מרכזיים ברומן "יסמין" וב"תרנגול כפרות" לאלי עמיר – עיון משווה.
 11. קונפליקטים מרכזיים בקרב קהילת יהודי בבל בראי הרומן "מפריח היונים" לאלי עמיר ובשירת משוררים יוצאי עיראק.
 12. מוטיבים מרכזיים ביצירתו הספרותית של המשורר ניצול השואה, איתמר יעוז-קסט.
 13. התבגרות בראי הספרות על רקע ההגירה ההמונית של שנות החמישים והששים.
 14. מורשת ישראל בראי השירה העברית המודרנית והפוסט-מודרנית.
 15. שירה פוליטית משנות השמונים ואילך.
 16. ירושלים בראי השירה העברית.
 17. ארס-פואטיקה בשירה המודרנית והפוסט-מודרנית.
 18. החוויה המיסטית בשירה המודרנית.
 19. סדנאות לכתיבה יוצרת.

אשמח להיענות גם לנושאים אחרים שלא כלולים ברשימה.
  
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים