Default  |  English  |  
בובת האשבול - הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014  |  מדברי אנשי ספרות ומבקרי הספרות  |  בובת האשבול  |  שירת השחרור - אלבום שירים  |  
דף הבית >> רשימת מאמרים ופרסומים
רשימת מאמרים ופרסומים          
 
 
רשימת פרסומים:
ספרים:
 
ספרי השירה:
1.     "בוקר ירוק", שירים, תל-אביב, ספריית פועלים, 1997
2.      "קרן עין כחולה",  שירים, תל-אביב, עקד, 2000
3.      "נופי הבית", שירים, ירושלים, כרמל, 2003
4.      "מעלית אל הים", שירים, תל-אביב, עיתון 77, 2005
5.      "מחזור אור, שיר ואשה", שירים, מודיעין, שבילי-אור, 2009 (מהדורה שנייה 2011)
6.      "סימפונית אביב", שירים בעברית ובאנגלית, מודיעין, שבילי אור, 2011
7.      "להאיר את האנזימים", שירים, מודיעין, שבילי אור, 2011
8.    Wakimg the Enzymes  (Translation from Hebrew), ,Modiin, Shvile-Or, 2011
9.      "בובת האשבול", שירים, תל-אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014.
10.  "שירת השַחרור", תל-אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017.
11.Tomorrow the Tangles will Unravel, Poems (translated from Hebrew); Paths of Lights, Amazon 2018
12. אלמוג ואורי מדברים בסקייפ, ספר ילדים, רמת גן, הוצ' סגול ושבילי אור, יולי 2018.
 
 ספרי המחקר:
13.  עיון ומחקר – "כאב השורשים הכפולים", עקד, 2008
14. מבגדאד לישראל: עיון בטרילוגיה של אלי עמיר, יסמין מול מפריח היונים ותרנגול כפרות, הוצאת עם עובד, 2011.
 
מאמרים ורשימות ביקורת– רשימה חלקית:
 
1.     "שירים מתוך ה'אין' ", פסיפס 41, תש"ס, 1999.
2.     "מצב הרוח בעידן הפוסטמודרניסטי", פסיפס 42, סתיו-חורף תש"ס, 2000.
3.     "ירושלים ברוחו של הרצל", פסיפס 42, סתיו-חורף תש"ס, 2000.
4.     "שירת משוררים יוצאי ארצות איסלאמיות -ריאליסטית או מטאריאליסטית?", פסיפס 45, חורף תשס"א, 2001.
5.     "שירים מחדר המתנות, על ספר שיריה של יערה בן-דוד",  אפיריון 76, סתיו 2002.
6.     "דיוקן האישה בראי שלושה דורות בשירת אביבית לוי-קאפח",  פסיפס, 52, סתיו תשס"ג, 2002.
7.     "תל-אביב במבט חוזר", על שירתו של רפי וייכרט, אפיריון 83, 2003.
8.     "משחקי השח של אבא", על ספר שיריו של אבידב ליפסקר, אפיריון 83, 2003.
9.     "האבן, הצדף, התלולית וההר, במלאת 50 שנה לפרסום שירו הראשון של שמואל שתל", עתון77, גיליון 285, נובמבר 2003.
10.  "הולך תמים – מורשתו, חייו ופועלו של הרב יוסף קאפח", אפיריון 86, תשס"ד, 2004.
11.  "משוררת במעוף פואטי", על ספרה החדש של חנה בדולח, פסיפס 57, אביב-קיץ תשס"ד, 2004.
12.  "מורה הזמן לאלישבע גל", כתב העת, עיתון 77, גיליון 287, ינואר-פברואר 2004.
13.  מאמר: "אור הגנוז בשירת הרצל חקק", בכתב העת לשירה יהודית, מהות. כ"ח, קיץ תשס"ד, 2004.
14.  "פה בארץ חרדת אבות, הבית מאזין לקולות, איתמר יעוז-קסט", השבועון מקור ראשון (כ"ב בתמוז תשס"ה, 29.7.05).
15.  "מקום קרוב במרחב הקיום האזיסטנציאליסטי, על קובץ השירים 'מקום מקרוב' מאת גד יעקבי", פסיפס 60, אביב-קיץ תשס"ה, 2005.
16.  "איתמר יעוז-קסט – 50 שנות יצירה – סימבול הציפור ביצירתו", מאזנים, גיליון 6, כרך ע"ט, דצמבר 2005.
17.  "החלום ושברו – הרומן במדרון מאת נחמה פוחצ'בסקי", עתון77 306, דצמבר 2005.
18.  "חוויות דו-שורשיות בשירת ראובן בן יוסף", כתב העת הדור, השנתון העברי של אמריקה, תשס"ז, 2006.
19.  "שירה ממחתרת החלב" – על ספר שיריו של רוני סומק "מחתרת החלב, פסיפס 63, אביב תשס"ו, 2006.
20.  "במעגלי הזמן והמקום", על ספר שיריו של גד יעקבי "עד בוא היום", פסיפס, 65, חורף תשס"ז, 2006.
21.  "שירת מחאה שוברת קיר" – על ספר שיריה של ויקי שירן, עתון77 312-313, תמוז-אב תשס"ז, יולי-אוגוסט 2006.
22.  "שירה דו-שורשית של משוררים יוצאי ארצות האסלאם", פסיפס 66, אביב-קיץ תשס"ז, 2007.
23.  ''אני יושב ליד אמי במטבח לכתוב לה שיר'', עיון משווה בין שני שירים לאם מאת בלפור והרצל חקק,  הצופה (20.9.2007).
24.  "שירת אהבה אלגית, שמואל שתל 'לפני האחרון'", עתון77, גיליון 324, ספטמבר 2007.
25.  "כאב השורשים הכפולים – פואטיקה של מחאה", אפיריון 103, תשס"ח, 2007.
26.  "הזמן בין בתי העיר – על הפואמה 'תאונה ונס בערב לאיתמר יעוז-קסט'", מקור ראשון (28.12.2007).
27.  "קווים פואטיים בולטים בשירתו של מירון איזקסון", גג, גיליון 17, 2008.
28.  "הלב שלי אומר לי להישאר כאן בפרומושיקה, קרנטינה בקונסטנצה, משה גרנות", הצופה, 30.5.08, עמ' 42.
29.  "מסת האדם נבחנת בשברון הלב והגשר, על דוד יקותיאלי 'שירי שפחה'", עתון77, גיליון 343, כסלו-טבת תש"ע, נובמבר-דצמבר 2009, עמ' 10.
30.  . "הקדר ממודיעין לאיליה נמצוב", שבילים, גיליון 4,  קיץ, 2010, עמ' 36.
31.  "יונה הומייה בספרו של הרצל חקק 'אנא בכוח אנא בשיר'", שבילים, גיליון 5, חורף, 2010, עמ' 67-73.
32.  "נביעה פנימית ב'דיו אדם' של חביבה פדיה", שבילים, גיליון 6, קיץ תשע"א 2011,
עמ' 44-59.
33.  "החלום מרחיק את עצמו, על ספר השורש הבוער מאת איתמר יעוז-קסט", עתון77, גיליון 352, שבט-אדר תשע"א, פברואר-מרץ 2011, עמ' 18.
34.  "בחצרות שירתו של איתמר יעוז-קסט, עלספרו בחצרותיך לעת ערב", עתון77, גיליון 369-370, תשרי תשע"ד, ספטמבר-אוקטובר, 2013, עמ' 30.
35.  "סיפורי תימן בראי הביקורת של הלל ברזל, המאה החצויה ממודרניזם לפוסטמודרניזם", עתון77, גיליון 354, אייר-סיון תשע"א, מאי יוני 2011, עמ' 10.
36.  "דן מירון – דור של נפילים בבקורת הספרות העברית", מאזנים, כרך פ"ט, ניסן תשע"ה, אפריל 2015, עמ' 5.
37.  "לא בחלל הריק, על 'קריאת הדורות' כרכים ה - ו" מאת נורית גוברין", מאזנים, כרך פ"ט, גיליון 3, יוני 2015, עמ' 25-26.
38.  "המעבר של אפרת מהעיירה היהודית המזרח-אירופאית לאמריקה ומאמריקה לארץ-ישראל והשפעתו על הפואטיקה שלו", פסיפס, גיליון 96, תשע"ה, 2015, עמ' 19-21.
39.  "סוס טרויאני מבטן התודעה", על ספרה של בן דוד, שבילים, גיליון 8, קיץ תשע"ב, 2008, עמ' 88-91.
40.  "מוניזם ופלורליזם ביצירת א.ב. יהושע בראי הביקורת של הלל ברזל, על הכרך השני של 'המאה החצויה מודרניזם לפוסט-מודרניזם'",   שבילים, גיליון 13, חורף תשע"ה 2015, עמ' 73-77.
 41. The landscape of Israel in the poems of the “Generation of Transition”,  
 
Hebrew Studies. 2010. Vol. 51                
 
42.  "כמו ציפור בכלוב לבן - אם ובת ומה שביניהן, על הרומן החדש של ד"ר דורית זולברמן "תלוי איך מספרים" (ידיעות אחרונות, 2016), מקור ראשון, 5.5.2017. עמ' 18.
 43.  "'רגעי המים' של יוסי אלפי ושל שירתו" (ספרא, 2018), גג, גיליון 45 2017.
 44.  "מחתרת השירים של הילד המגמגם במעון נשים מוכות - על ספר שיריו של רוני סומק "נקמת הילד המגמגם", (זמורה ביתן, 2017), גג, גיליון 42, עמ'  20-24.
 45.  תיקון העוול ההיסטורי, על השיר "אליעם", אוטהון מאת צביקה ניר (הקיבוץ המאוחד 2017),
      שבילים, גיליון 20, 2018.
 46.  עיון ברומן האוטוביוגראפי 'מול ההר בחומסר' מאת עופרה מצוב-כהן (כרמל 2017), <יקום תרבות>, 19.11.17.
 47.  "גול ברגל שמאל – על שירת רוני סומק", שבילים, גיליון 18, 2017, עמ' 69-75.
 
*מאמרים נוספים נשלחו לכתבי העת השונים ולעתונות היומית, והם בתהליך של פרסום.
לייבסיטי - בניית אתרים