Default  |  English  |  
בובת האשבול - הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014  |  מדברי אנשי ספרות ומבקרי הספרות  |  בובת האשבול  |  שירת השחרור - אלבום שירים  |  
דף הבית >> חדש!!!ראיונות ומאמרים על שיריי
חדש!!!ראיונות ומאמרים על שיריי          
 

  רשימת מאמרים על ספריי וקישורים:

 על "קרן עין כחולה"

 • דליס. על שלושה ספרי שירה. פסיפס, חוב' 49 (2002), עמ' 49־53.
 • חקק, הרצל. העין הכחולה במהירות האור. מבוע, קובץ 37 (2002), עמ' 89־93.
 • פרופ' יעוז-קסט, חנה. שאלות ותשובות: חלי אברהם-איתן. פסיפס, חוב' 44 (2000), עמ' 41־43.

על "נופי הבית"

 • דליס. נופי הבית. אפיריון, גל' 86 (2004), עמ' 21־22.
 • ויג, שושנה. נופי הבית - ראיון עם המשוררת חלי אברהם-איתן. BSH.com <מקוון>, 19 בפברואר 2004.
 • פרופ' יעוז-קסט, חנה. חלונות ללשון המטאפורה עם חלי אברהם-איתן (פגישות). פסיפס, חוב' 57 (2004), עמ' 39־41.
 • חקק בלפור. על "נופי הבית" מאת חלי אברהם-איתן. דימוי, גיליון
 • חקק, בלפור.  נופי הבית - נופי הנפש.  אפיריון, גל' 94 (תשס"ה 2005), עמ' 18-19
 • ד"ר טוקר, נפתלי הרץ. אהבת אשה - תהום רבה. פסיפס, גל' 57 (2004), עמ' 49־52.
 • ד"ר לוי-קאפח, אביבית. שפת הנוף - שפת הבית : התבוננות בסדרת השירים חלונות 2002.  תהודה, חוב' 23 (תשס"ד-תשס"ו), עמ' 77־79.
 • שתל, שמואל. נכנסת כשיר אהבה ויוצאת כהספד על אובדנה. עתון 77, גל' 298 (שבט תשס"ה, ינואר 2005), עמ' 6־7.

על "מעלית אל הים"

 • ויתקון-זילבר, אסתר. עיון ב"מעלית אל הים", לחלי אברהם-איתן. פסיפס, גל'  62.(חורף תשס"ו 2005), עמ' 31־33.
 • חקק, הרצל. החיפוש אחר מהות אחרת. הצופה, 23 בספטמבר 2005.
 • ד"ר טוקר, נפתלי. שירים כמשל, חלומות כשירים. ירושלים, מאסף לדברי ספרות, כרך כ"ב (תשס"ו 2005), עמ' 283־288.
 • פרופ' יעוז-קסט, חנה.  עם חלי אברהם-איתן לרגל הופעת ספר שיריה "מעלית אל הים".  פסיפס, גל' 64 (סתיו תשס"ז 2006), עמ' 42־45.
 • פאלק, מנחם מ. "מעלית אל הים" : ריאיון עם המשוררת חלי אברהם-איתן. BSH.com <מקוון>, 26 ביולי 2005.
 • שתל, שמואל. פתאום הקשת מבפנים. עיתון77, גל' 303 (תשס"ה), עמ' 8.
 • ד"ר עשהאל. אורה. להתהלך על קו המים - ריאיון עם חלי אברהם-איתן. ani.org.il <מקוון>,מרץ 2006.  

על "כאב השורשים הכפולים"

 • ד"ר לוי קאפח אביבית. שורשי הכאב וכאב השורשים, על כאב השורשים הכפולים מאת חלי אברהם-איתן, פסיפס, גיליון 75, עמ' 47-49.
 • חקק, בלפור.  מיסות של באך ביהודית מרוקאית.  מקור ראשון, שבת, ה' בשבט תשס"ט, 30 בינואר 2009, עמ' 18.
  ד"ר עשהאל, אורה. "כאב השורשים הכפולים". פסיפס, גל' 68 (חורף תשס"ח 2007/2008), עמ' 37־40.
 • חקק, בלפור. כאב השורשים הכפולים בראי השירה, news1.co.il <מקוון> 13.5.09.

על "מחזור אור, שיר ואישה"

איזקסון, מירון ח.  מלים על שירים נוגעים ללב.  מאזנים, כרך פ"ב, גל' 5־6 (טבת-שבט תשס"ט, ינואר-פברואר 2009), עמ' 90.
פרופ' ברזל, הלל. שירה של מעלה באפיקי הזמן, שבילים, גיליון 3, מאי-יוני 2009, עמ' 31-48.
כהן, גאולה. דיוקן נשי, על מחזור אור, שיר ואישה, news1 <מקוון>, 19.11.2009.
חקק, הרצל
. התמזגות המשפחה והקוסמוס, מקור ראשון, מוסף השבת, 7.9.2010.
ד"ר קווה, ציפי, חלי אברהם-איתן במחזור אור, שיר ואישה, פסיפס, 81, עמ' 39-40.
ד"ר בכרך רבינזון, חדוה. הרוקמת - על מחזור אור, שיר ואישה לרחלי אברהם-איתן, מעמקים, גיליון 35 <מקוון> 10.10.10
בן ציון, יהושע. שירת האור מתנגנת בלב אישה, e-mago, <מקוון> 21.3.2009.
חקק, הרצל. החיפוש אחר מחזור האור והמחזוריות הנשית, bsh <מקוון> 22.7.2010.
הרמן, מניה.
פרפר בים פרחים, סחרחר משפע צוף", חדשות בן עזר, גיליון 526 <מקוון>

   על "להעיר את האנזימים"

פרופ' ברזל, הלל. מן המעגל אל הניצב, מקור ראשון, מוסף שבת, 2.9.2011.

קישורים
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים